Formatie – vertrouwelijk

N.a.v. de proeflessen en identiteitsgesprekken zijn de volgende personen benoemd: Arinda van Dijk, Marlies Schimmel en Joost Weerheim. Alle drie hebben ze hun benoeming aangenomen. Marlies en Joost hopen hun PABO-opleiding (zo goed als) afgerond te hebben als ze bij ons gaan beginnen. Arinda is nu bezig met P1/2 en gaat vanaf DV a.s. cursusjaar leren en werken in een duale variant. Volgende week bespreken we als MT de stand van zaken rond de formatie en bepalen we of en hoe we verder gaan met werven.